Kerepek Ubi Perasa Jagung tapiaca1 Keropok  Kededek Kurning keropok Keldari Opak-opak BBQ2x2 (raw ) Opak-opak Bulat Kecil Kerepek Ubi (BBQ Kari)-5KG Kerepek Ubi (Perasa Jagung)-5KG Kerepek Ubi (Perasa Masin)-5KG Opak-opak Keping Besar Kerepek Ubi Perasa Kari tapiaca2 Pisang Tunduk Opak-opak BBQ Kari Keropok Roda Perasa Cheese Kerepek Ubi Perasa Masin Kerepek Kededek Kurning Opak-opak Bulat Besar Keropok Sayur(raw) Keropok Twist Kacang Hijau Keropok Twist Kacang Merah Kerepek Ubi (Perasa Tomato)-5KG